Działalność Instytutu Ordo Iuris możliwa jest tylko dzięki hojności osób, które rozumieją, że nasze zaangażowanie wymaga regularnego wsparcia. Z myślą o nich powołaliśmy Sodalitas Amicorum - Krąg Przyjaciół szczególnie zaangażowanych w misję Instytutu.
Tworzą go Darczyńcy, którzy swoimi comiesięcznymi darowiznami umożliwiają nam skuteczne i profesjonalne działanie. Wspólne zaangażowanie – wspierających Przyjaciół i działających ekspertów – stanowi realną siłę mogącą efektywnie kształtować otaczającą nas rzeczywistość.
 
 
 
 
Świadomie rezygnujemy z grantów i dotacji publicznych, których pozyskanie mogłoby ograniczać naszą niezależność. Jedynie hojność naszych Darczyńców pozwala nam kontrolować poczynania władzy bez obaw o możliwość dalszego funkcjonowania Instytutu.
Regularne wpłaty na cele statutowe Instytutu stanowią cenne wsparcie i pozwalają nam z odwagą patrzeć w przyszłość. Tylko stabilna, przewidywalna sytuacja finansowa pozwoli nam planować kolejne działania i umożliwi rozwój Instytutu.
 
 

TYLKO W UBIEGŁYM ROKU
POMOC NASZYCH DARCZYŃCÓW TO:

 
79

ekspertyz prawnych
z zakresu wolności sumienia
oraz tożsamości małżeństwa

161

interwencji procesowych,
głównie w obronie rodzin,
z których odbierano dzieci

251

materiałów informacyjnych
wywołujących dyskusję
w przestrzeni publicznej

362

osoby objęte wsparciem prawnym
Centrum Interwencji Procesowej
Instytutu Ordo Iuris

Chcę każdego miesiąca wspierać
działania Instytutu Ordo Iuris kwotą:

 

Gdziekolwiek trwa walka między tradycyjnymi wartościami a nowoczesnym dyktatem lewicy, wszędzie tam pojawiają się prawnicy z Ordo Iuris.

 
 

Bez materialnego wsparcia naszych Przyjaciół
musielibyśmy odmawiać ludziom, którzy potrzebują naszej pomocy.
Nie chcemy do tego dopuścić!

To dzięki Darczyńcom:

 
 
 • stajemy w obronie rodzin, z których urzędnicy chcą odebrać dzieci
 • występujemy w obronie lekarzy, farmaceutów, pielęgniarek i położnych pragnących wykonywać swój zawód w zgodzie z sumieniem i rzetelną wiedzą medyczną
 • świadczymy pomoc prawną obrońcom życia, upominającym się o ochronę najsłabszych i całkowicie bezbronnych dzieci
 • reprezentujemy przedsiębiorców szykanowanych za wierność tradycyjnym wartościom
 • monitorujemy proces legislacyjny na forum krajowym i międzynarodowym
 • tworzymy projekty ustaw
 • dostarczamy rzetelnej informacji o otaczającym nas świecie
 
 

Dzielna organizacja, która broni praw lekarzy zagrożonych przez brak poszanowania prawa do sprzeciwu sumienia.

 
 

Przywileje dla Darczyńców

 
 
 • Nasi Przyjaciele jako pierwsi otrzymają wszystkie publikacje Instytutu Ordo Iuris - biuletyn Ratio Recta, nasze analizy i raporty oraz specjalne materiały przeznaczone wyłącznie dla Sodalitas Amicorum.
 • Z myślą o Nich planujemy też okolicznościowe wydarzenia, które będą okazją do lepszego poznania i bezpośrednich rozmów.
 • Naszych Przyjaciół, którzy zaangażują się w działania Instytutu Ordo Iuris poprzez comiesięczne wsparcie kwotą od 1000 zł, będziemy zapraszać na kameralne spotkania z Zarządem Instytutu.
 

Krąg Przyjaciół Instytutu Ordo Iuris

Sodalitas Amicorum

Kontakt:

 • Aleksandra Gąsowska
 • Monika Leszczyńska

przyjaciele@ordoiuris.pl

+48 22 404 38 50